بلاگ

علت گشادبودن مردمک درعنبیه شناسی
06اردیبهشت

  • mohandesidarman
  • 0

علت گشادبودن مردمک درعنبیه شناسی

علت گشادبودن مردمک در تصویر(صفحه77) باوجودنوری که به چشم برخوردکرده مردمک بزرگ ترشده است اما درواقع زمانی که نوربه چشم می رسد به نسبت شدت آن مردمک کوچکتر می شود.بابهره گیری ازبخش اتونوم که به قسمت سمپاتیک وپاراسمپاتیک که ...

عنبیه شناسی تکمیلی پارت دوم
27اسفند

  • mohandesidarman
  • 1

عنبیه شناسی تکمیلی پارت دوم

آشنایی باچارت عنبیه خط عمودی را درنظر بگیریم که بدن را به طور مساوی به دونیمه چپ وراست تقسیم کرده است.با این تقسیم بندی جایگاه اندام (عنبیه شناسی )سمت راست درعنبیه سمت راست واندام سمت چپ بر روی ...

آموزش روش عکس گرفتن از روی عنبیه
07دی

  • mohandesidarman
  • 0

آموزش روش عکس گرفتن از روی عنبیه

آموزش روش عکس گرفتن از روی عنبیه آموزش روش عکس گرفتن از روی عنبیه  عنبیه شناسی  برای این که تشخیص مطلوبی از یک عنبیه داشته باشیم لازم است عکسی از آن تهیه کنیم.قابل ذکراست که شخص مجرب دراین زمینه ...

آموزش عنبیه شناسی
07دی

  • mohandesidarman
  • 0

آموزش عنبیه شناسی

عنبیه شناسی چیست؟ آموزش عنبیه شناسی مقدمه امروزه روش های مختلفی برای تشخیص بیماری ها در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. یکی ازاین روشها عنبیه شناسی می باشد.بااستفاده ازاین علم روش تشخیص بیماری آسان شده وهزینه کمتری برای ...