آموزش عنبیه شناسی بخش اول
دوره آموزش تصویری تشخیص بیماری از روی عنبیه سطح مقدماتی و متوسط مدرس:استاد سید علی حسینی
اینجا کلیک کنید
آموزش عنبیه شناسی بخش دوم
دوره آموزش تصویری تشخیص بیماری از روی عنبیه سطح پیشرفته مدرس:استاد سید علی حسینی
اینجا کلیک کنید
آموزش تشخیص بیماری از روی صلبیه
دوره آموزش تشخیص بیماری از روی صلبیه چشم با تدریس استاد سید علی حسینی
اینجا کلیک کنید
آموزش تشخیص بیماری از روی زبان بخش اول
دوره آموزش تشخیص بیماری از روی زبان سطح مقدماتی و متوسط-مدرس استاد سید علی حسینی
اینجا کلیک کنید
آموزش تشخیص بیماری از روی زبان بخش دوم
دوره آموزش تشخیص بیماری از روی زبان سطح پیشرفته-مدرس استاد سید علی حسینی
اینجا کلیک کنید
دوره آموزش آناتومی عمومی بدن انسان پارت 2
آموزش تصویری آناتومی عمومی بدن انسان پارت دوم-مدرس استاد سید علی حسینی
اینجا کلیک کنید

آرشیو ویدئوهای استاد حسینی