خرید کتاب آموزش -اولین مرجع تشخیص بیماری ازروی زبان


قیمت :

280,000 تومان

عنوان کتاب: اولین مرجع طب سوزنی اسکالپ
مولفان: سیدعلی حسینی،سیدعرفان حسینی

شابک: 7- 769 – 416 – 600 – 978
نوبت چاپ: اول
تعدادصفحه: 90
تاریخ نشر: 1401

توضیحات

عنوان کتاب: اولین مرجع طب سوزنی اسکالپ
مولفان: سیدعلی حسینی،سیدعرفان حسینی

شابک: 7- 769 – 416 – 600 – 978
نوبت چاپ: اول
تعدادصفحه: 90
تاریخ نشر: 1401
تیراژ: 1000
قیمت : 280000 تومان
آدرس:تهران میدان انقالب،خیابان منیری جاوید،پ 71 واحد 2 تلفن: 09305013209
کلیه حقوق محفوظ ،هیچ بخشي ازمطالب وعکسهاي این کتاب نباید بدون اخذ مجوز کتبي ازمولف منتشر گردد.

فصل اول …………………………………………………………………………………………………………. 13
بخش اول…………………………………………………………………………………………………………. 13
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 14
یین ویانگ……………………………………………………………………………………………………….. 16
انرژی جهان هستی………………………………………………………………………………………….. 20
بررسی نمودار های یین ویانگ……………………………………………………………………………… 21
چرخه انرژی…………………………………………………………………………………………………….. 22
اندام های اختصاصی عناصر…………………………………………………………………………….. 23
رکود چی…………………………………………………………………………………………………………. 25
حرکت طبیعی چی دراعضاءمختلف………………………………………………………………………… 26
مفهوم سانجیائو ……………………………………………………………………………………………….. 27
عملکرد چی……………………………………………………………………………………………………… 30
تشخیص بیماری درطب سنتی چین………………………………………………………………………. 32
فصل دوم ………………………………………………………………………………………………………… 35
تقسیم بندی زبان……………………………………………………………………………………………. 36
پاپیلای زبان…………………………………………………………………………………………………….. 37
انواع پاپیلا)پرزهای زبان(…………………………………………………………………………………. 38
پرزهای قارچی شکل ……………………………………………………………………………………….. 40
پرزهای جامی شکل ………………………………………………………………………………………… 41
پرزهای برگی شکل…………………………………………………………………………………………. 42
جوانه های چشایی……………………………………………………………………………………………. 43
گرفتن عکس زبان……………………………………………………………………………………………. 45
زمان مناسب برای معاینه………………………………………………………………………………….. 46
آشنایی با چارت زبان…………………………………………………………………………………………. 47
فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………… 50
زبان سالم…………………………………………………………………………………………………………. 51
معاینه زبان در سن وسال مختلف ………………………………………………………………………….. 52
درکودکان ………………………………………………………………………………………………………… 52
میانسال……………………………………………………………………………………………………………. 53
مسن ها……………………………………………………………………………………………………………. 54
زبان دردوران قاعدگی………………………………………………………………………………………….. 55
افرادچاق…………………………………………………………………………………………………………… 56
افراد لاغر………………………………………………………………………………………………………….. 57
موروثی بودن درشکل زبان ……………………………………………………………………………………… 58
تاثیرآب وهوا…………………………………………………………………………………………………….. 59
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………… 60
زبان براق………………………………………………………………………………………………………….. 61
زبان پژمرده …………………………………………………………………………………………………….. 62
زبان قرمزکم رنگ……………………………………………………………………………………………. 63
زبان سفید کم رنگ…………………………………………………………………………………………. 64
زبان قرمز…………………………………………………………………………………………………………. 65
زبان قرمز پررنگ……………………………………………………………………………………………… 66
زبان ارغوانی متمایل به آبی…………………………………………………………………………….. 67
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………….. 68
زبان سفت………………………………………………………………………………………………………… 69
زبان نرم……………………………………………………………………………………………………………. 70
زبان بزرگ……………………………………………………………………………………………………….. 71
زبان کوچک……………………………………………………………………………………………………… 72
زبان دارای خال یا خار…………………………………………………………………………………….. 73
دندانه ای شدن زبان ……………………………………………………………………………………….. 74
خون ریزی زبان……………………………………………………………………………………………….. 75
زبان شکاف دار ………………………………………………………………………………………………… 76
جوش های چرکی روی زبان…………………………………………………………………………… 77
قارچ برروی زبان………………………………………………………………………………………………. 78
فصل ششم ………………………………………………………………………………………………………. 80
زبان شل و ول …………………………………………………………………………………………………. 81
حالت زبان سفت……………………………………………………………………………………………… 82
زبان دارای انحراف…………………………………………………………………………………………… 83
جلو افتادگی زبان و حرکت آن…………………………………………………………………………….. 84
زبان کوتاه………………………………………………………………………………………………………… 85
سیاهرگ های زبرزبانی طبیعی……………………………………………………………………….. 86
سیاهرگ های غیر طبیعی ……………………………………………………………………………… 87
فصل هفتم……………………………………………………………………………………………………….. 88
پوشش نازک زبان……………………………………………………………………………………………. 89
پوشش ضخیم روی زبان…………………………………………………………………………………. 90
پوشش مرطوب زبان………………………………………………………………………………………… 91
پوشش لغزنده زبان………………………………………………………………………………………….. 92
پوشش خشک زبان …………………………………………………………………………………………. 93
پوشش چرب زبان……………………………………………………………………………………………. 94
پوشش زبان مانند ماست یا دلمه شده……………………………………………………. ……………. 95
پوشش زبان کپکی…………………………………………………………………………………………… 96
پوشش ورقه شده…………………………………………………………………………………………….. 97
پوشش کامل زبان……………………………………………………………………………………………. 98
پوشش ناحیه ای زبان……………………………………………………………………………………… 99
پوشش واقعی یاکاذب زبان ……………………………………………………………………………… 100
فصل هشتم……………………………………………………………………………………………………… 102
پوشش سفید زبان …………………………………………………………………………………………… 103
پوشش زرد زبان………………………………………………………………………………………………. 104
پوشش خاکستری وسیاه زبان…………………………………………………………………………. 105
بخش دوم ……………………………………………………………………………………………………….. 106
تمرین وتکرار مطالب……………………………………………………………………………………….. 106
شکل زبان طبیعی……………………………………………………………………………………………. 107
چند مفهوم………………………………………………………………………………………………………. 108
سلامت زبان…………………………………………………………………………………………………….. 108
رنگ زبان…………………………………………………………………………………………………………. 109
رنگ غیر طبیعی زبان……………………………………………………………………………………… 109
زبان رنگ پریده……………………………………………………………………………………………….. 109
کمبود یانگ……………………………………………………………………………………………………… 110
کمبود چی و خون…………………………………………………………………………………………… 110
زبان قرمز…………………………………………………………………………………………………………. 111
گرمای بیش از حد…………………………………………………………………………………………… 112
گرمای کم………………………………………………………………………………………………………… 112
زبان بنفش……………………………………………………………………………………………………….. 113
زبان نرم……………………………………………………………………………………………………………. 115
زبان سخت………………………………………………………………………………………………………. 116
زبان بزرگ……………………………………………………………………………………………………….. 117
زبان متورم……………………………………………………………………………………………………….. 118
زبان نازک ولاغر ………………………………………………………………………………………………. 119
زبان شکاف دار ………………………………………………………………………………………………… 120
زبان خاردار …………………………………………………………………………………………………….. 121
زبان دندانه دار…………………………………………………………………………………………………. 122
تفاوت های پوشش سفید………………………………………………………………………………… 123
تفاوت های پوشش زرد……………………………………………………………………………………. 127
تفاوت های پوشش خاکستری………………………………………………………………………… 130
تفاوت های پوشش مشکی………………………………………………………………………………. 132
پوشش سیاه و خشک در وسط زبان……………………………………………………………….. 133
شکل گیری و ظهورپوشش زبان……………………………………………………………………… 134
پوشش نازک زبان……………………………………………………………………………………………. 135
پوشش ضخیم زبان………………………………………………………………………………………….. 136
علل پوشش نازکی و ضخامت زبان …………………………………………………..    …………….. 137
پوشش رطوبت زبان…………………………………………………………………………………………. 137
پوشش زبان مرطوب………………………………………………………………………………………… 138
پوشش خشکی زبان………………………………………………………………………………………… 139
چرب بودن پوشش زبان………………………………………………………………………………….. 140
پوشش کپکی و چرکی……………………………………………………………………………………. 141
پوشش پوست کنده…………………………………………………………………………………………. 142
تحقیقات مدرن در مورد زبان………………………………………………………….    ………………. 143
بخش سوم ………………………………………………………………………………………………………. 144
چکیده ای ازتشخیص بیماری از روی زبان ……………………………………….               …………… 144
بخش چهارم…………………………………………………………………………………………………….. 151
تفسیرکنید……………………………………………………………………………………………….   …..151

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خرید کتاب آموزش -اولین مرجع تشخیص بیماری ازروی زبان”