خرید کتاب آموزش طب سوزنی-اولین مرجع طب سوزنی مستر تانگ


قیمت :

385,000 تومان

عنوان کتاب: اولين مرجع طب سوزني مسترتانگ

نويسندگان : سيدعلي حسيني، سيدعرفان حسيني

شابک :  978-600-416-764-2

نوبت چاپ: اول

تعدادصفحه : 279

توضیحات

اولین مرجع طب سوزنی مستر تانگ

اولين مرجع طب سوزني مسترتانگ-خرید کتاب آموزش طب سوزنی

خرید کتاب آموزش طب سوزنی

عنوان کتاب: اولين مرجع طب سوزني مسترتانگ

نويسندگان : سيدعلي حسيني، سيدعرفان حسيني

شابک :  978-600-416-764-2

نوبت چاپ: اول

تعدادصفحه : 279

تاريخ نشر :1401

تيراژ :1000

قيمت: 385000تومان

تلفن09305013209

کليه حقوق محفوظ ،هيچ بخشي ازمطالب وعکسهاي اين کتاب نبايد بدون اخذ مجوز کتبي ازمولف منتشر گردد.

فصل اول……………………………………………………………………………………………………10

اصولی بر مستر تانگ………………………………………………………………………………………10

تاریخچه طب سوزنی مستر تانگ…………………………………………………………………………..11

تکنیک سوزن زدن …………………………………………………………………………………………12

دالیل استفاده تانگ از روش دائوما………………………………………………………………………….13

نام دائوما …………………………………………………………………………………………………..15

درمان خونرسانی استاد تانگ ………………………………………………………………………………16

چگونه حجامت کنیم…………………………………………………………………………………………16

تعیین محل حجامت………………………………………………………………………………………….17

منع استفاده ازحجامت………………………………………………………………………………………..18

فصل دوم …………………………………………………………………………………………………..20

منطقه اول انگشتان دست …………………………………………………………………………………..20

فصل سوم ………………………………………………………………………………………………….48

منطقه دوم پشت وکف دست ………………………………………………………………………………..48

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………..70

نقاط مستر تانگ برروی ساعد………………………………………………………………………………70

فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………86

نقاط مسترتانگ برروی بازو ………………………………………………………………………………86

فصل ششم …………………………………………………………………………………………………104

نقاط مسترتانگ برروی کف پا ……………………………………………………………………………104

فصل هفتم ………………………………………………………………………………………………..112

نقاط مسترتانگ برروی پشت وکنارپا……………………………………………………………………..112

فصل هشتم ……………………………………………………………………………………………….130

نقاط مسترتانگ برروی ساق پا………………………………………………………… ……………….130

فصل نهم ………………………………………………………………………………………………..160

نقاط مسترتانگ برروی ران پا …………………………………………………………………………160

فصل دهم ……………………………………………………………………………………………….194

نقاط مسترتانگ برروی گوش…………………………………………………………………………..194

فصل یازدهم …………………………………………………………………………………………..204

نقاط مسترتانگ برروی سر…………………………………………………………………………….204

نقاط مسترتانگ برروی گردن وپشت بدن………………………………………………………………230

فصل دوازدهم …………………………………………………………………………………………230

نقاط مسترتانگ برروی گردن وپشت بدن…………………………………………………………….. 230

فصل سیزدهم ………………………………………………………………………………………….250

نقاط مسترتانگ برروی شکم…………………………………………………………………………..250

فصل چهاردهم ………………………………………………………………………………………..256

تکنیک ها ……………………………………………………………………………………………..256

انتخاب نقاط در طب سوزنی …………………………………………………………………………. 257

تکنیک سوزن زدن …………………………………………………………………………………….258

عمق سوزن با توجه به مکان بیماری……………………………………………………………………259

سوزن زدن با توجه به ویژگیهای بیماری………………………………………………………………..260

سوزن زدن با توجه به بیمار……………………………………………………………………………261

تکنیک سوزن زدن به روش Qi DongیاYin Dao ……………………………………………………..262

فصل پانزدهم…………………………………………………………………………………………….264

نقاط ترکیبی …………………………………………………………………………………………….264

نقاط ترکیبی چهاراسب………………………………………………………………………………….265

نقاط ترکیبی چهار گل…………………………………………………………………………………..266

نقاط ترکیبی سه خواهر…………………………………………………………………………………..267

نقاط ترکیبی سه زردی…………………………………………………………………………………..268

نقاط ترکیبی سه امپراطور……………………………………………………………………………….269

نقاط ترکیبی سه وزن……………………………………………………………………………………270

فصل شانزدهم ………………………………………………………………………………………….272

نسخه های کاربردی……………………………………………………………………………….272

خرید کتاب آموزش طب سوزنی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خرید کتاب آموزش طب سوزنی-اولین مرجع طب سوزنی مستر تانگ”