آموزش روش عکس گرفتن از روی عنبیه

آموزش روش عکس گرفتن از روی عنبیه 

عنبیه شناسی

 برای این که تشخیص مطلوبی از یک عنبیه داشته باشیم لازم است عکسی از آن تهیه کنیم.قابل ذکراست که شخص مجرب دراین زمینه برای تشخیص نیاز چندانی به عکس ندارد وبا کمک یک ذره بین ونور، که می تواند نورچراغ قوه باشد عنیبه را موردبررسی قراردهد.

آموزش روش عکس گرفتن از روی عنبیه 

برای گرفتن عکس عنبیه دوربین های مخصوصی وجود دارد که می توان به وسیله آن تصاویرخوبی برای تشخیص وبررسی دریافت کرد.

آموزش روش عکس گرفتن از روی عنبیه 

اگراین وسیله دردسترس نبود می توان از دوربین های عکاسی ویادوربین موبایل هم استفاده کرد به همراه آن یک ذره بین وچراغ قوه نیز موردنیازاست ولی اگرازموبایل برای گرفتن عکس استفاده کردیم

نور آن کفایت می کند.

برای گرفتن عکس ابتدا از شخص می خواهیم چشم خود را درشت کند و یا به وسیله انگشتان پلک ها رابه سمت بالا وپایین ببرد ،این عمل برای آن است که عنبیه چشم به طورکامل مشخص باشد سپس ذره بین راتاجایی به چشم نزدیک می کنیم که تصویرعنبیه به واضح ترین حد خود برسد.حالاعنبیه برای گرفتن عکس آماده است.

اگر بادوربین عکاسی کارمی کنیم بایدنوررابرروی عنبیه طوری بتابانیم که انعکاس آن برروی عنبیه مشاهده نشود، این امردرکاربادوربین موبایل نیز صدق می کند.اگر تصویری غیرازعنبیه برروی عکس

ثبت شود هنگام تشخیص امکان اشتباه به وجود می آید پس زمان گرفتن عکس عنبیه باید دقت بالایی داشته باشیم واگر لازم بود بایدچند بار گرفتن عکس راتکرارکنیم  تاتصویرمطلوبی به دست آید.

آموزش روش عکس گرفتن از روی عنبیه 

اگر علاقه مند به علم تشخیص بیماری از روی چشم هستید میتوانید از دوره تخصصی آموزش عنبیه شناسی دکتر حسینی استفاده کنید

آموزش تخصصی عنبیه شناسی (تشخیص بیماری از روی چشم)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید