تماس با ما: 09125013209 - 09305013209 

آموزش روش عکس گرفتن از روی عنبیه

آموزش روش عکس گرفتن از روی عنبیه
07 دی

آموزش روش عکس گرفتن از عنبیه

آموزش عنبیه شناسی استاد حسینی-روش عکس گرفتن از روی عنبیه

آموزش روش عکس گرفتن از  عنبیه 

عنبیه شناسی

 برای این که تشخیص مطلوبی از یک عنبیه داشته باشیم لازم است عکسی از آن تهیه کنیم.قابل ذکراست که شخص مجرب دراین زمینه برای تشخیص نیاز چندانی به عکس ندارد وبا کمک یک ذره بین ونور، که می تواند نورچراغ قوه باشد عنیبه را موردبررسی قراردهد.

برای گرفتن عکس عنبیه دوربین های مخصوصی وجود دارد که می توان به وسیله آن تصاویرخوبی برای تشخیص وبررسی دریافت کرد.

اگراین وسیله دردسترس نبود می توان از دوربین های عکاسی ویادوربین موبایل هم استفاده کرد به همراه آن یک ذره بین وچراغ قوه نیز موردنیازاست ولی اگرازموبایل برای گرفتن عکس استفاده کردیم

نور آن کفایت می کند.

برای گرفتن عکس ابتداازشخص می خواهیم چشم خودرادرشت کند ویا به وسیله انگشتان پلک ها رابه سمت بالا وپایین ببرد ،این عمل برای آن است که عنبیه چشم به طورکامل مشخص باشد سپس ذره بین راتاجایی به چشم نزدیک می کنیم که تصویرعنبیه به واضح ترین حد خود برسد.حالاعنبیه برای گرفتن عکس آماده است.

اگر بادوربین عکاسی کارمی کنیم بایدنوررابرروی عنبیه طوری بتابانیم که انعکاس آن برروی عنبیه مشاهده نشود، این امردرکاربادوربین موبایل نیز صدق می کند.اگر تصویری غیرازعنبیه برروی عکس

ثبت شود هنگام تشخیص امکان اشتباه به وجود می آید پس زمان گرفتن عکس عنبیه باید دقت بالایی داشته باشیم واگر لازم بود بایدچند بار گرفتن عکس راتکرارکنیم  تاتصویرمطلوبی به دست آید.

آموزش روش عکس گرفتن از عنبیه 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button