آموزش طب سوزنی بدن (سطح تخصصی) – استاد علی حسینی

1,500,000 تومان

آموزش طب سوزنی قسمت دوم-دوره جامع و عملی طب سوزنی از صفر تا صد با تدریس استاد سید علی حسینی-دوره تکمیلی طب سوزنی از صفر تا صد

آموزش طب سوزنی تخصصی، طب سوزنی استاد حسینی
آموزش طب سوزنی بدن (سطح تخصصی) – استاد علی حسینی