آموزش جامع طب سوزنی زیبایی صورت – دکتر حسینی

2,000,000 تومان

متخصص طب سوزنی وضعیت کلی سلامت، خوراک، خواب و عادات مربوط به تناسب اندام را بررسی و میزان تنش را هم ارزیابی می کند.

آموزش طب سوزنی زیبایی صورت
آموزش جامع طب سوزنی زیبایی صورت – دکتر حسینی