آموزش طب سوزنی بدن (سطح متوسط)-مدرس دکتر حسینی

1,600,000 تومان

آموزش طب سوزنی قسمت سوم-طب سوزنی تکمیلی پیشرفته شرح کامل مریدین کبد فلسفه پنج عنصرباشرح نقاط شوپوینت قسمت اول ودوم شرح کامل مریدین رن ودو

آموزش طب سوزنی استاد حسینی
آموزش طب سوزنی بدن (سطح متوسط)-مدرس دکتر حسینی