آموزش طب سوزنی گوش (سطح پیشرفته)-استاد علی حسینی

2,000,000 تومان

آموزش طب سوزنی گوش-دوره جامع و صفر تا صد آموزش طب سوزنی گوش و درمان بیماری از طریق طب سوزنی به صورت عملی با تدریس استاد سید علی حسینی

آموزش طب سوزنی گوش پیشرفته
آموزش طب سوزنی گوش (سطح پیشرفته)-استاد علی حسینی