آموزش طب سوزنی گوش (سطح مقدماتی)-استاد علی حسینی

1,500,000 تومان

آموزش طب سوزنی گوش(سطح مقدماتی)-آموزش صفر تا صد طب سوزنی گوش به صورت عملی با تدریس استاد سید علی حسینی-آموزش ذرمان بیماری ها از طریق طب سوزنی گوش

آموزش طب سوزنی گوش مقدماتی
آموزش طب سوزنی گوش (سطح مقدماتی)-استاد علی حسینی