نرم افزار آموزش تشخیص بیماری از روی زبان پارت 1

650,000 تومان

دوره جامع آموزش تصویری تشخیص بیماری از روی زبان به صورت کاملا علمی و کاملا قابل فهم سطح مقدماتی و متوسط : مدرس استاد سید علی حسینی

تشخیص بیماری از روی زبان از مقدماتی تا پیشرفته
نرم افزار آموزش تشخیص بیماری از روی زبان پارت 1