آموزش طب سوزنی نقاط و کانال های اضافی Extera point(استاد علی حسینی)

1,500,000 تومان

این مجموعه در تکمیل مجموعه آموزش های طب سوزنی بادی می باشد و نقاط اضافی و کانال های خارق العاده را بیان می کند و با شرح کامل و عملی

آموزش جامع طب سوزنی نقاط اضافی
آموزش طب سوزنی نقاط و کانال های اضافی Extera point(استاد علی حسینی)