نرم افزار آموزش تصویری آزمایش خوانی

1,500,000 تومان

امروزه جهت تشخیص انواع بیماری ها از روشهای آزمایشگاهی استفاده می شود که با علامت های خاص و واحد اندازه گیری مختص به آن آزمایش در برگه آزمایش قرار می گیرد. که خود نیاز به تحلیل و تفسیر دارد.

نرم افزار جامع آموزش آزمایش خوانی
نرم افزار آموزش تصویری آزمایش خوانی

1,500,000 تومان