کتاب آموزش طب سوزنی اسکالپ ( سر )

325,000 تومان

اولین مرجع کامل آموزش طب سوزنی اسکالپ که روشی معاصر در درمان بیماری ها از طریق سوزن زدن در مناطق مختلف پوست سر است . 

کتاب جامع اموزش طب سوزنی اسکالپ
کتاب آموزش طب سوزنی اسکالپ ( سر )

325,000 تومان